FAQ

Často kladené otázky

Áno, absolvovanie celého kurzu je bez poplatku. Je to tak vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ivpr.sk.
Registrácia je dôležitou súčasťou kurzu z niekoľkých dôvodov. V prvom rade potrebujeme vaše údaje pre vystavenie certifikátu s vaším menom o účasti na kurze. Ten môžete využiť napríklad pri dokladovaní vzdelania zamestnávateľskej organizácii. Zároveň je registrácia nevyhnutná z pohľadu funkcionality kurzu – ak si systém má pamätať, ako ste pokročili či kam ste sa po prihlásení dostali, musí si spojiť vaše pokroky s konkrétnou registrovanou osobou. V neposlednom rade sú nami požadované údaje potrebné pre zdôvodnenie využitia finančných prostriedkov na vytvorenie a spravovanie kurzu.
Kurz možno po jeho začatí v ľubovoľnej časti prerušiť a pokračovať v ňom nabudúce. Jeho absolvovanie nie je časovo obmedzené a preto je úplne na vás, ako „rýchlo“ ho celý dokončíte. Pre získanie záverečného certifikátu však musíte absolvovať všetkých päť častí.

Detail

Zobrazenie obrázkov je ovplyvňované zariadením, ktoré využívate. Spravidla však môžete pre zväčšenie obrázka využiť tlačidlo v hornom pravom rohu (dve šípky).

Áno, je to možné. Ak si želáte zaslať vytlačený a podpísaný certifikát klasickou poštou, zašlite nám prosím vaše kontaktné údaje na náš mail: napistenam@ivpr.gov.sk. Ozveme sa vám a certifikát pošleme.