Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Dotknutá osoba v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

týmto udeľuje súhlas

 

prevádzkovateľovi: Inštitút pre výskum práce a rodiny, so sídlom Špitálska 25, 27, 812 41 Bratislava, IČO: 30847451, ktorý má určenú zodpovednú osobu – Jana Jablonická Zezulová (kontaktný mail: napistenam@ivpr.gov.sk), so spracovaním jej osobných údajov v rozsahu:

 

– meno, priezvisko 

– e-mail

 

za účelom vystavenia certifikátu o absolvovaní kurzu v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ivpr.gov.sk

 

Dotknutá osoba súhlas udeľuje dobrovoľne na dobu do 30.06.2023. Dotknutá osoba berie na vedomie, že po uplynutí tejto doby budú ňou poskytnuté osobné údaje bezpečne vymazané/ zlikvidované samotným prevádzkovateľom s výnimkou prípadov, kedy prevádzkovateľ získa od nej nový súhlas. 

 

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to kedykoľvek pred uplynutím doby, na ktorú bol súhlas daný (písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na mailovej adrese: napistenam@ivpr.gov.sk) Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ prestane so spracúvaním osobných údajov a následne ich bezpečne vymaže/ zlikviduje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Dotknutá osoba okrem práva na odvolanie súhlasu má aj:

 

– právo na prístup k jej osobným údajom,

– právo na opravu jej osobných údajov,

– právo na výmaz jej osobných údajov,

– právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov.

 

Žiadosti o uplatnenie uvedených práv sa posielajú prevádzkovateľovi na adresu sídla alebo na mailovú adresu: napistenam@ivpr.gov.sk

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje a spôsoby podávania sú zverejnené na webovom sídle úradu).

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že:

a) Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (teda do krajiny, ktorá nie je členským štátom), resp. medzinárodnej organizácie.

b) Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

c) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len oprávnenými osobami (riadne poverení a poučení zamestnanci vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti).

d) Príjemcami osobných údajov sú:

– tretie strany, ktoré majú na údaje nárok na základe osobitných predpisov,

– samotné dotknuté osoby (pri realizácii práva na prístup k svojim osobným údajom),

– okruh oprávnených osôb prevádzkovateľa,

– sprostredkovateľ, ak pôsobí, resp. jeho oprávnené osoby.

e) Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj tretím stranám, ktoré nie sú považované za príjemcov, najmä orgánom verejnej moci, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri výkone dozoru, a pod.).

 

O zásadách používania súborov cookie

Tieto Zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako ovládať preferencie súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať

Viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Váš súhlas sa vzťahuje na tieto domény: totojerovnost.online

Čo sú súbory cookies?

 
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých kúskov informácií. Sú uložené vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača.
 
Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovať, zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť a porozumieť tomu, ako webová stránka funguje, a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné zlepšiť.

Ako používame coookies?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov.
Súbory cookie prvej strany sú väčšinou potrebné na správne fungovanie webovej lokality a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje.

Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšieho a vylepšeného používateľa. skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy cookies používame?

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našej stránky. Umožňujú nám udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne zaplatiť.

Štatistiky: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej lokality, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality. a kde to potrebuje zlepšenie.

Marketing: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní. Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu tiež použiť poskytovatelia reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.

Funkčné: Toto sú súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našej webovej stránke. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webovej lokality na platformách sociálnych médií.

Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové predvoľby, aby ste mali pri budúcich návštevách webovej stránky lepšiu a efektívnejšiu skúsenosť.

CookiePopis
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

 Ako môžem kontrolovať preferencie súborov cookie?

Ak sa neskôr rozhodnete zmeniť svoje predvoľby počas relácie prehliadania, môžete kliknúť na kartu „Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie“ na vašej obrazovke.

Tým sa znova zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne odvolať váš súhlas. Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookie používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, navštívte stránku wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

V prípade otázok ohľadne spracovávania osobných údajov a súborov cookie sa môžte obrátiť na dezignovanú osobu v rámci nášho tímu na mailovej adrese: napistenam@ivpr.gov.sk