Katarína Minarovičová

Katarína Minarovičová pracuje ako vysokoškolská učiteľka, pripravuje budúce učiteľky a učiteľov občianskej náuky. Problematike rodovej rovnosti sa odborne venuje od roku 2002. Spolupracuje aj s mimovládnymi organizáciami ako lektorka a výskumníčka v oblasti rodovo citlivej pedagogiky.
V projekte pomáhala vytvárať koncepciu a obsah tohto e-learningového kurzu. V rámci projektu je tiež zodpovedná za organizáciu workshopov na školách a verejných diskusií v oblasti primárnej prevencie násilia páchaného na ženách.