Miroslava Lemešová

Miroslava Lemešová pracuje ako vysokoškolská učiteľka vzdelávajúca budúce učiteľky a učiteľov, najmä v psychologických témach. Svoj prvý intenzívny letný workshop k rodovo citlivej pedagogike absolvovala v roku 2007, no témam rodovej rovnosti a rodových stereotypov sa venovala už dávno predtým. V projekte mala na starosti vytváranie koncepcie a obsahu kurzov. Je to teda tá osoba, ktorá hľadala cesty, ako zaujímavo, zábavne a zároveň zrozumiteľne sprostredkovať všetky dôležité informácie. Rada sa učí a rada učí, čo sa pokúsila preniesť aj do tohto e-learningového kurzu.