Sára Činčurová

Sára Činčurová pracuje ako analytička a výskumníčka v národnom projekte Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Venuje sa vzdelávaniu v oblasti rovnosti mužov a žien, zároveň mala na starosti i úpravy a edičné práce na e-learningu.  Zaujíma sa o ľudské práva, od roku 2013 pracovala ako podporná pracovníčka v bezpečnom ženskom dome, neskôr sa začala venovať najmä vzdelávaniu a výskumu.