Viera Böttcher

Viera Böttcher vyštudovala filozofiu na FF UK a od roku 1999 sa profesionálne venuje podpore ženských práv, filantropii a zviditeľňovaniu feministických iniciatív. Pracovala v Nadácii otvorenej spoločnosti, neskôr bola spoluzakladateľkou a riaditeľkou Slovensko-českého ženského fondu.
Pracuje ako manažérka publicity pre projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Záleží jej na tom, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o možnosti absolvovať náš podnetný e-learning a preto sa stará o propagáciu tohto na Slovensku jedinečného vzdelávania o rodovej problematike.